БИЗНЕС ЗАПИТВАНИЯ

РЕКЛАМА В HEALTHIT

  • Ангажирана всеки ден аудитория
  • Гъвкавост и индивидуален подход
  • Възможности за детайлно таргетиране

Нека растем заедно!

Изпрати Запитване

Google Play & App Store

Приложението Healthit е налично както за потребителите на Android, така и за тези на iOS и се разработва по иновативен модел.

Пазарен
Лидер

Приложението Healthit е без еквивалент на българския пазар и обхваща широка аудитория, ангажирана с него всеки ден.

Сходни
Интереси

Аудитория с дефиниран интерес към здравословния и продуктивен начин на живот с много възможности за нейното сегментиране.