Здраве

Какво е плацебо ефектът и как се използва?

ation (70)

Какво е плацебо ефектът и как се използва?

Умът може да окаже мощно влияние върху тялото, а в някои случаи може дори да помогне на тялото да се излекува. Той  понякога може да ни залъже, че фалшивото лечение има реални терапевтични резултати – феномен, известен като плацебо ефекта. В някои случаи плацебото може да окаже влияние, достатъчно мощно, за да имитира ефектите на истинското медицинско лечение. Но плацебо ефектът е много повече от просто позитивно мислене.

Когато възникне тази ситуация, много хора нямат представа, че това, което взимат , е просто захарно хапче. Плацебо често се използва в медицински изследвания, за да помогне на лекарите и учените да открият и да разберат по-добре физиологичните и психологическите ефекти на новите лекарства. За да разберете защо е важен плацебо ефектът, в тази статия ще обясним неговият механизъм и свойства.

Какво представлява плацебо ефектът?

Плацебо ефектът се определя като феномен, при който някои хора изпитват полза след приложението на неактивно вещество или лечение, което наподобява истинското по външност. Това вещество или плацебо няма известен медицински ефект. Понякога то е под формата на хапче (захарно хапче), но може да бъде и инжекция на  физиологичен разтвор.

 Защо хората изпитват реално облекчаване на симптомите в резултат на фалшиви лечения? Очакванията на пациента могат да играят съществена роля в плацебо ефекта. Колкото повече човек очаква лечението да работи, толкова по-вероятно е да прояви положителен плацебо ефект. В повечето случаи човекът не знае, че лечението, което получава, всъщност е фалшиво. Вместо това те вярват, че получават истинското лечение.  Плацебото е проектирано да изглежда точно като истинското лечение, независимо дали е хапче, инжекция или консумативна течност, но веществото няма действителен медицински ефект върху състоянието, за което се предполага, че се лекува. Важно е да се отбележи, че „плацебо“ и „плацебо ефект“ са две различни неща. Терминът плацебо се отнася до самото неактивно вещество, докато терминът плацебо ефект се отнася до всички ефекти от приема му, които не могат да бъдат приписани на самото лечение. 

Как се използва плацебо при медицински изследвания?

При медицински изследвания  хора в дадено проучване получат плацебо, докато други получават новото лечение, което се тества. Целта на това е да се определи ефективността на новото лечение. Ако участниците, приемащи действителното лекарство, демонстрират значително подобрение спрямо тези, приемащи плацебо, проучването може да помогне в подкрепа на твърдението за ефективността на лекарството.

 Въпреки че плацебо няма ефект върху болестта, той може да има съвсем реален ефект върху това как се чувстват някои хора. Силата на този ефект зависи от различни фактори. Някои неща, които могат да повлияят на плацебо ефекта, включват: 

  • Естеството на заболяването 
  • Колко силно пациентът вярва, че лечението ще работи 
  • Типът отговор, който пациентът очаква да види 
  • Типът положителни послания, които лекарят предава за ефективността на лечението 
  • Гените също могат да повлияят на това как хората реагират на плацебо лечение. Някои хора са генетично предразположени да реагират повече на плацебо.

 Проучване установява , че хората с един определен ген, който води до по-високи нива на мозъчния хормон допамин, са по-склонни към плацебо ефекта от тези с по-ниско допаминовите гени. Хората с версията на този ген за висок допамин също са склонни да имат по-високи нива на възприемане на болката. Когато тестват нови лекарства или терапии, учените искат да знаят дали новото лечение работи и дали е по-добро от плацебото и от това, което вече е на разположение.

  Чрез своите изследвания те научават вида на страничните ефекти, които може да предизвика новото лечение, от които пациентите могат да се възползват най-много и дали потенциалните ползи надвишават рисковете. Сравнявайки ефектите от лечението с плацебо, изследователите се надяват да успеят да определят дали ефектите от лекарството се дължат на самото лечение или са причинени от някаква друга променлива.

 

 Предимства на използването на плацебо

Основното предимство на използването на плацебо при оценка на ново лекарство е, че то отслабва или елиминира ефекта, който очакванията могат да имат върху резултата. Ако изследователите очакват определен резултат, те могат несъзнателно да дадат улики на участниците за това как трябва да се държат. Това може да повлияе на резултатите от проучването.

За да сведат до минимум това, изследователите понякога провеждат това, което наричат двойно-сляпо проучване. В този тип проучване нито участниците в изследването, нито изследователите знаят кой получава плацебо и кой получава истинското лечение. Чрез минимизиране на риска от тези фини пристрастия, влияещи върху проучването, изследователите са по-способни да разгледат ефектите на лекарството и плацебото.

Един от най-изследваните и най-силните плацебо ефекти е в облекчаването на болката. Според някои оценки приблизително 30% до 60% от хората ще почувстват, че болката им е намаляла след приемане на плацебо хапче. Например, представете си, че участник се е включил доброволно в проучване, за да определи ефективността на ново лекарство за главоболие. След приема на лекарството открива, че главоболието му бързо изчезва и се чувства много по-добре. По-късно обаче тя научава, че е била в групата на плацебо и че лекарството, което е получила, е просто захарно хапче.

 Ефектът на плацебо в психологическите експерименти

В психологически експеримент плацебо е инертно лечение или вещество, което няма известни ефекти. Изследователите могат да използват плацебо контролна група, която е група участници, които са изложени на плацебо или фалшива независима променлива. След това въздействието на това лечение се сравнява с резултатите от експерименталната група. Въпреки че плацебото не съдържа реално лечение, изследователите са открили, че те могат да имат различни както физически, така и психологически ефекти.  Участниците в плацебо групи са показали промени в сърдечната честота, кръвното налягане, нивата на тревожност, възприемането на болката, умората и дори мозъчната активност. Тези ефекти сочат към ролята на мозъка за здравето и благосъстоянието.

 Докато изследователите знаят, че плацебо ефектът е реален ефект, те все още не разбират напълно как и защо се появява той. До ден днешен продължават проучванията защо някои хора изпитват промени, дори когато получават само плацебо. Редица различни фактори могат да допринесат за обясненията на това явление. 

Едно от възможните обяснения е, че приемането на плацебо предизвика освобождаване на ендорфини. Ендорфините имат структура, подобна на морфин и други опиатни болкоуспокояващи, и действат като естествените болкоуспокояващи в мозъка. Изследователите са успели да демонстрират плацебо ефекта в действие, използвайки сканиране на мозъка, показвайки, че области, които съдържат много опиатни рецептори, са били активирани както в плацебо, така и в групите за лечение.

В някои случаи плацебо може да се използва заедно с действително лечение, докато не предизвика желания ефект.. Хората, които са силно мотивирани и очакват лечението да подейства, е по-вероятно да получат плацебо ефект. Ентусиазмът на лекуващия лекар за лечение може дори да повлияе на реакцията на пациента. Ако лекарят изглежда много уверен, че лечението ще има желания ефект, пациентът може да види по-вероятно ползите от приема на лекарството.

 Това показва, че плацебо ефектът може дори да се осъществи, когато пациентът приема истински лекарства за лечение на заболяване. Съществува и обратният ефект познат като “Ноцебо” ефекта – хората могат да получат повече симптоми или странични ефекти като отговор на плацебо. Например, пациент може да съобщи, че има главоболие, гадене или замаяност в отговор на плацебо.

 Колко мощен е плацебо ефектът?

Докато плацебото може да повлияе на това как се чувства човек, проучванията показват, че то нямат значително въздействие върху сериозните заболявания. Основен преглед на повече от 150 клинични проучвания, включващи плацебо, установи, че то няма значителни клинични ефекти върху заболяванията. Вместо това, плацебо ефектът има малко влияние върху резултатите, съобщени от пациентите, особено върху възприятията за гадене и болка. 

Друг преглед, проведен близо 10 години по-късно, установява, че при подобни групи и плацебото, и лечението имат сходни ефекти. Авторите стигат до заключението, че плацебото, когато се използва по подходящ начин, може потенциално да бъде от полза за пациентите като част от терапевтичен план.

Интересно заключение от този феномен, е колко силно влияние има нашият мозък и мисловната му дейност върху физическото ни здраве.

Плацебо ефектът може да окаже силно влияние върху това как хората се чувстват, но е важно да запомните, че те не са лек за основното състояние. Използвайки плацебо в изследванията, учените могат да получат по-добра представа за това как лечението въздейства върху пациентите и дали новите лекарства и подходи за лечение са безопасни и ефективни.

ИЗТОЧНИЦИ

 Placebo Effects: Biological, Clinical and Ethical Advances

Остави ни коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0