Личностно Развитие Практична психология

Невролингвистично програмиране (NLP) за начинаещи – какво е и как работи?

ation (5)

Невролингвистично програмиране (NLP) за начинаещи – какво е и как работи?

Предполагаме, че щом избрахте тази статия, вероятно сте чували за невролингвистичното програмиране, но не сте точно сигурни какво представлява и какви ползи можете да имате ако изучавате темата в дълбочина. Ако това е така, значи сте на правилното място. 

Невролингвистичното програмиране (известно като NLP) е практика, която помага на практикуващия да разбира по-добре как хората организират своето мислене, чувства, език и поведение, за да постигнат резултатите, които искат. 

НЛП предоставя на хората методология за моделиране на изключителни постижения, като често се използва за личностно развитие и успех в бизнеса. 

Ключов елемент на НЛП е, че ние формираме нашите уникални вътрешни ментални карти за света като продукт на начина, по който филтрираме и възприемаме информацията, която нашите пет сетива възприемат от света около нас. 

Тъй като това е изключително голяма тема, в тази статия искаме само да ви запознаем с дефиниция на базата на думите “невро, лингвистика и програмиране” 

Невро

Позовавайки се на мозъка, особено по отношение на това как състоянията на ума (и тялото) влияят на комуникацията и поведението, НЛП изучава структурен начин за разглеждане на състоянията на ума и тялото и разработването на мисловни карти.

А какво е мисловна карта? Ами, всеки човек е създал своя собствена уникална система за филтриране и обработка на милионите битове данни, които се усвояват чрез сетивата всяка секунда. Мисловната ни карта на света се състои от вътрешни образи, звуци, тактилно осъзнаване, вътрешни усещания, вкусове и миризми, които се формират в резултат на неврологичния филтриращ процес. 

Лингвистично

Това означава, че състоянията на ума и тялото ни се разкриват в нашия език и невербалната комуникация. Езикът е инструментът, който използваме, за да получим достъп до вътрешната работа на ума. Невролингвистичните програмни езикови модели ни учат как да получим достъп до несъзнавана информация, която в противен случай би останала неясна и непознаваема.

Програмиране

Програмирането се отнася до способността ни да променяме състоянията на ума и тялото си. Чували сте термина да живеете на автопилот, нали? За някой обучен НЛП специалист, това би означавало, че живеете според програмите си, които се състоят от обичайните мисли, чувства, реакции, вярвания и традиции.

Един добре обучен НЛП специалист знае как са структурирани тези програми в съзнанието ви и как да добие достъп до тях чрез разговор, за да могат да се променят остарелите програми и поведението на автопилот.

Кратка история на НЛП

Невролингвистичното програмиране започва в началото на 70-те години, когато доцент от Калифорнийския университет в Санта Круз, Джон Гриндър започва да работи интензивно с Ричард Бандлър. И двамата били очаровани от човешкото съвършенство постигнато в определени области от живота, което ги накарало да се замислят как големите постижения могат да бъдат повторени от друг човек.

Техният екип се заема с откриването на специфичните модели на комуникация, които позволили на изключителни психотерапевти – включително Милтън Ериксън (известен психиатър), Вирджиния Сатир (основател на Семейната системна терапия) и Фриц Перлс (основател на Гещалт терапията), да постигнат необичайни резултати с пациентите си.

Чрез директно наблюдение и анализи на видеокасети те успяват да открият кои са ефективните модели на комуникация на тези психотерапевти. Това от своя страна означавало, че тяхното поведение може да бъде репликирано и предадено на други хора.

Процесът, използван за откриване на магията в трансформативната комуникация, се нарича моделиране. Моделирането е основната дейност в НЛП и представлява процес на извличане и възпроизвеждане на езиковата структура и поведенческите модели на човек, който е отличен в дадена дейност.

Мнозина смятат, че моделирането е сърцето и душата на невролингвистичното програмиране. Когато знаете как да създавате модели въз основа на опита на другите, можете да научите и преподавате всяко ново умение в неговата съществена форма.

Първото им откритие било, че Сатир умело подбирала предикатите си. Предикатите са глаголите, наречията и прилагателните, които използвала. Тя ги съобразявала спрямо тези, които нейните пациенти използвали, без те да са наясно с това. Някои клиенти използвали предимно визуални предикати, докато други използвали слухови или кинестетични предикати. 

Това довело Гриндър и Бандлър до предположението, че за всеки човек едно от сетивата (зрението, слуха или усета) е по-добре развито и се отразява в думите, които този човек избира.

Когато Сатир (основател на Семейната системна терапия) съчетавала думите с предикатите, използвани от клиентите ѝ, това създавало особена силна връзка между тях. Това помагало да се създаде доверие помежду им, а това от своя страна помагало на Сатир да убеди клиентите си да направят нужните промени. 

След това Гриндър и Бандлър открили че начинът, по който хората движат очите си може да покаже дали този човек използва картини, думи, звуци или чувства, когато мисли, помни или учи.

Например, когато десничар погледне нагоре вляво докато говори, той вероятно си спомня визуални образи.

Всички тези анализи довели до основните четири понятия в невролингвистичното програмиране, които се използват и до днес. 

Четирите стълба на невролингвистичното програмиране

Стълб №1: Рапорт

НЛП предоставя инструментариум за изграждане на качествени взаимоотношения с други хора. Рапорт може да бъде описан като добра връзка с друг човек по време на разговор. Създаването на рапорт изгражда доверие в другия човек. Рапортът може да бъде изграден бързо чрез разбиране на предпочитанията за модалност на дадения човек, жестовете на тялото и анализа на очните движения.

Стълб №2: Сензорна Чувствителност

Понякога, когато влезете в нечий дом, забелязвате, че цветовете, миризмите и звуците са съвсем различни от тези във вашия дом. Невролингвистичното програмиране ви позволява да забележите, че светът е много по-богат, когато умишлено обръщате внимание на информацията от сетивата си.

Стълб №3: Фокус върху резултата

Резултатът е вашата цел да направите нещо. Резултатът се свързва с мисленето за това, което искате, за разлика от затъването в негативен режим на мислене. Забележете, че в НЛП ние наричаме “целите” – “резултати”. Този изходен подход помага за вземането на най-добрите решения и избори.

Стълб №4: Поведенческа гъвкавост

Поведенческата гъвкавост означава да можете да правите нещо по различен начин, ако начинът, по който го правите в момента, не работи. Да бъдете гъвкави е ключов аспект в практикуването на НЛП. Изучаването на НЛП ви помага да намерите нови перспективи на действие и да вградите тези навици във вашия репертоар за поведение. Това няма как да стане ако не сте отворени към новото и към промяната.

И така, това, което е започнало с непринудено любопитство по отношение на това как професионалистите комуникират толкова умело, сега се е превърнало в международно поле за изява. Има хиляди НЛП обучители, практици и хора, превъзхождащи останалите по постижения в резултат на прилагането на невролингвистичното програмиране в техните професии и личен живот.

Днес темите на НЛП са разискани в хиляди учебни книги. Освен това съществуват десетки хиляди публични семинари по темата, които са организирани от специализирани обучители по НЛП, като всяка година по целия свят се обучават над 20 000 души.

Основателите на НЛП твърдели, че НЛП е в състояние да се справи с проблеми, като фобии, депресия, поведенческо разстройство, психосоматични заболявания и проблеми в обучението. Тяхната цел била в „намирането на начини да се помогне хората да имат по-добър, по-пълен и по-богат живот.“ 

Бендлър и Гриндър твърдели, че ако може да се моделират ефективните модели на поведение на изключителните хора, тогава тези модели могат да бъдат придобити от други лица. 

Проучвания от академичната общност обаче свидетелстват, че НЛП е широко дискредитиран метод сред учените, тъй като не се базира на научната представа за невронауката и лингвистиката.

Дали работи тогава? Това трябва да прецените самите вие след като опитате някои от основните техники и направите извод за себе си! 

Източници

What Is NLP? 

Neuro-Linguistic Programming (NLP)

Остави ни коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0