Психология и психично здраве

Как да се справим с агресията?

Как да се справим с агресията

Как да се справим с агресията?

Агресията е поведение, което много от нас демонстрират ежедневно. Още от Древни времена това поведение се е и използвало с цел самозащита от някакъв вид външна заплаха, но днес вирее навсякъде – по новините, на улицата, у дома и т.н. Така или иначе, трябва да се избягва, ако искаме да живеем здравословен и пълноценен живот.

Какво представлява, какви са различните видове и как да се справим с нея? Ще се запознаем малко по-подробно в тази статия.

Какво е агресия?

Агресията е понятие, което се използва в психологията и психопатологията. То идва от латински ,,agressio” – нападам, присъствам или налагам със сила своята гледна точка. Това е свързано с чувство на гняв. Тя е спонтанна, бърза емоционална реакция на индивида. Обикновено се свързва със защита, т.е естествена реакция на живия организъм, който усеща външна заплаха за себе си.

Какви са видовете агресия?

Агресивното поведение може да включва множество форми, вариращи от неволни до умишлени действия, които имат за цел да причинят вреда или за самозащита на индивида. Ето някои от тях:

 • пряка –  съзнателно извършена върху атакувания човек, независимо дали е физически или психически. При нея жертвата е способна да идентифицира пряко своя агресор;
 • непряка –  при нея се разбира всичко което се извършва индиректно, причинявайки вреда по скрит начин. Най-често това се случва с разпространението на слухове и клевети;
 • физическа (невербална) – отнася се до поведение, което включва преки физически атаки върху отсрещния човек като блъскане, удряне и т.н. Този тип може да е в следствие на разочарование, гняв или желание за упражняване на власт или контрол. Тя е по-характерна за мъжкия пол; 
 • вербална – този тип провокира някакъв вид психическо или емоционална увреждане. Тя включва обиди, заплахи, викове или унижения. Обикновено се използва като инструмент за сплашване на другите, за налагане на власт, контрол или форма на отмъщение. Този тип е разпространен и сред двата пола. Статистически е най-практикувания сред жените; 
 • сексуална – отнася се до поведение, което е сексуално мотивирано и има за цел да нарани или контролира друго лице. Може да включва нежелано докосване, сексуален тормоз или насилие. Този тип може да доведе до сериозни дълготрайни физически и психически ефекти върху жертвата;
 • експресивна агресия – тази умишлена форма няма за цел да причини физическа вреда, но може да включва хвърляне на предмети или други форми на действие. Тя се случва в резултат на импулсивен момент, при който индивида няма пряк контрол върху емоциите си;
 • инструментална – тази форма няма за цел да нанесе вреда на нападнатото лице. При нея агресорът има за цел да получи някаква печалба, изгода или полза като например икономическа изгода и т.н.

Проявява ли се при децата?

Гневът е нормална реакция за всеки от нас. Малките деца често нямат контрол над действията си, които са породени от гнева и често проявяват агресивно поведение върху другарчето си. Най-често включва ритане, удряне и блъскане.

Агресивното поведение може да доведе до тежки последици в по-напреднал етап от развитието, ако не бъдат предприети мерки на време от родител. Поведенческите проблеми при децата, особено когато са в детска градина могат да бъдат провокирани от множество фактори, като основният е желанието да постигнат на всяка цена своята цел. 

Кои са методите за справяне?

За съжаление, много от нас трябва да се справят с агресивни хора, независимо дали като част от работата или в хода на ежедневието. При справянето с агресията е важно да се реагира правилно. Гневният отговор или отвръщане почти сигурно ще ескалира ситуация и ще задълбочи проблема. Ето някой метода за справяне при такива ситуации:

 • самоконтрол – нормално е да се ядосате, когато имате работа с агресивен човек. Може да се разстроите емоционално и лично. Това обаче ще навреди повече на ситуацията. Дръжте емоциите си под контрол, като поемете дълбоко въздух. Излезте сред природата на чист въздух разходете се или правете упражнения. Физическото разтоварване ще ви помогне да контролирате емоциите;
 • изслушване – всички искаме да бъдем изслушани, когато говорим. Една от основните причини за появата на агресия е неудовлетвореността и гнева. Когато човек изразява личната си позиция и мнение е препоръчително да го оставете да се изрази и след това изкажете вашата. При нарушение на това правило се стига да импулсивна и агресивна ситуация;
 • идентифицирайте причините – разпознайте ситуацията или събитията, които провокират гнева ви. Дългите опашки, задръстванията или умората са някои от нещата, които могат да предизвикат агресивно поведение в резултат на гняв. Въпреки че, не трябва да обвинявате хората или външните обстоятелства за способността си да запазите контрол над себе си, разбирането на нещата, които предизвикват тази реакция, може да помогне съответно да реагирате по правилен начин;
 • създайте план – подгответе се предварително, когато агресията ви връхлети. Наличието на план ви помага да знаете как да реагирате и да се справите успешно при такива ситуации;
 • мислете преди да говорите – в разгара на момента направете пауза и съберете мислите си. Избягвайте да говорите по-време на яростни изблици;
 • изразявайте чувствата си – споделянето на емоциите си с близък човек е невероятно средство с което успешно може да избегнете такива моменти на гняв и агресия. Задържането и потискането на емоции и чувства за дълъг период от време вътре в себе си, може да доведе до яростни изблици и неволни ситуации;
 • физиологични аспекти – храненето може да повлияе на настроението и емоционалното състояние. Например консумацията на любими храни може да доведе до усещането на комфорт и наситеност, което може да намали агресивността. 

Заключение

Агресията е поведение, което всеки от нас е изпитвал. Най-често се получава в резултат на гняв или неудовлетвореност, но също така се проявява и като самозащита от външни заплахи.

Съществуват множество видове – пряка, непряка, физическа, сексуална, експресивна и инструментална, пасивна и др. Всеки един от тях се характеризира с специфични характеристики, подбуди и цели.

Агресията се наблюдава при всеки един от нас независимо от възрастта и пола. Обаче има методи чрез които лесно можем да се справим с нея и да не оставяме на емоциите да ни завладеят.

Източници

Different Types of Aggression (mind-diagnostics.org)

Aggression: 10 Signs, Causes, Types, Steps To Control It (mind.help)

Агресията при децата – видове, причини и решения | Mamapedia (kidso.bg)

6 Tips to Deal with Aggressive Behaviour | Preftrain

0